>Aanmaken van contenttypes via code

>

Een contenttype aanmaken via de webinterface is niet zo moeilijk. Moet je bijvoorbeeld 50 contenttypes aanmaken dan kan het nogal vervelend zijn als je zo veel keer moet klikken. Ik heb hiervoor onderstaande code gebruikt:

   21                     Dim field As SPField

   22 

   23                     Dim ct As New SPContentType(website.AvailableContentTypes(parentName), website.ContentTypes, "NAMEofCT" & parentName)

   24                     field = website.AvailableFields("NAME OF SITE COLUMN")

   25                     ct.FieldLinks.Add(New SPFieldLink(field))

   26                     ct.Group = contenttypeGroupName

   27                     website.ContentTypes.Add(ct)

   28                     Console.WriteLine("{0} {1} added.", "NAMEofCT", parentName)