Multiselect velden in InfoPath

Bij het opmaken van een InfoPath lijst formulier kwam ik onlangs het volgende tegen: Het formulier bevat een aantal lookup kolommen die meerdere waarden kunnen bevatten (multiselect). Deze kolommen waren …

Get selected listitems with JavaScript

In some cases you need to do something with the selected items in a list. You can access the items by using some simple JavaScript code:   function GetSelectedItems(){    …