>Deploy van Workflow van development naar production machine

>

Met Visual Studio 2008 kan je op een (relatief) vlotte manier een workflow ontwikkelen en deployen naar de lokale sharepoint server. Via de ingebouwde Build & Deploy functies kan je op deze manier snel debuggen. In de meeste gevallen ontwikkel je niet op de productieserver (eigenlijk moet hier staan: ontwikkel je NOOIT op een productieserver!). Er is geen vlotte manier waarmee je met 1 druk op een knop een workflow naar een productieserver kan verplaatsen. Ik doe het op onderstaande manier:

Maak in je solution een solution folder aan met de naam Solution. Plaats er 2 bestanden:

  • Manifest.xml
  • Solution.ddf

Voeg deze content toe aan deze bestanden:

Manifest.xml

Solution.ddf

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<Solution xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/"

SolutionId="B90C9FD7-29F3-477f-A038-B4BA51FE219F">

<FeatureManifests>

<FeatureManifest Location="PlanningNaarAgendaWorkflow\feature.xml" />

</FeatureManifests>

<Assemblies>

<Assembly Location="PlanningNaarAgendaWorkflow.dll"

DeploymentTarget="GlobalAssemblyCache" />

</Assemblies>

</Solution>

.OPTION EXPLICIT

.Set CabinetNameTemplate=PlanningNaarAgendaWorkflow.wsp

.Set DiskDirectoryTemplate=CDROM

.Set CompressionType=MSZIP

.Set UniqueFiles="ON"

.Set Cabinet=On

.Set DiskDirectory1=.

manifest.xml

"PlanningNaarAgendaWorkflow\bin\Release\PlanningNaarAgendaWorkflow.dll"

"PlanningNaarAgendaWorkflow\feature.xml" PlanningNaarAgendaWorkflow\feature.xml

"PlanningNaarAgendaWorkflow\workflow.xml" PlanningNaarAgendaWorkflow\workflow.xml

Pas de waarden Location (in manifest.xml) en de paden in solution.ddf aan.

Via de Microsoft Cabinet Software Development Kit gaan we hier nu een solution van maken.

Via makecab /f solution.ddf maken we een *.wsp bestand.

Nu kopieer je dit .wsp bestand naar je productieserver. Via de stsadm.exe tool kunnen we deze nu gaan installeren en deployen.

Eerst moeten we de solution toevoegen aan de sharepoint server via dit commando:

stsadm -o addsolution -filename d:\temp\PlanningNaarAgendaWorkflow.wsp

Daarna moeten we deze solution nog deployen:

stsadm -o deploysolution -name PlanningNaarAgendaWorkflow.wsp -allowgacdeployment -force –immediate

Nu moet je enkel nog deze feature activeren in je site/sitecollection en je bent klaar.

Wil je achteraf deze solution (workflow) nog aanpassen dan voer je dit commando uit:

stsadm -o upgradesolution -name PlanningNaarAgendaWorkflow.wsp -filename d:\temp\PlanningNaarAgendaWorkflow.wsp -immediate –allowgacdeployment

Have fun!