>Documenten inchecken in bulk

>

In een sharepoint documentbibliotheek waar checkin-out aangezet is heb je soms een probleem wanneer je veel bestanden ineens gaat uploaden. Je moet die bestanden dan manueel gaan inchecken. Dit kan nogal vervelend zijn.

Via dit stukje code kan je alle bestanden inchecken:

Dim myWeb As SPWeb = SPContext.Current.Web

Dim myList As SPList = myWeb.Lists(“name of the doclib”)
numberOfDocuments = myList.Items.Count
For Each document As SPListItem In myList.Items
    Try
        ‘checkin
        If document.File.CheckOutStatus <> SPFile.SPCheckOutStatus.None Then
            document.File.CheckIn("Checked in by code")
            numberOfDocumentsCheckedIn += 1
        End If
    Catch ex As Exception
        numberOfErrors += 1
    End Try
Next