>Een view op basis van een workflow status

>

In Sharepoint 2007 is het niet mogelijk om een view te maken op basis van een workflow status. Dit is een gekend probleem dat hier beschreven wordt. Er is echter wel een workaround:

Elke workflow status heeft een interne Id die je kan gebruiken om te filteren.

In onderstaande voorbeeld toon ik alle items waar de workflow nog niet “voltooid” is:

image

Je kan de lijst met id’s bekijken wanneer je je lijst bekijkt in de datagrid mode.

Status Waarde
Not Started 0
Failed to start 1
In Progress 2
Error Occured 3
Canceled 4
Completed 5
Failed on start (retrying) 6
Error Occured (retrying) 7
Approved 16
Rejected 17