SharePoint Starter Series: Maak geavanceerde lijst formulieren via InfoPath

Wanneer je een lijst maakt in SharePoint krijg je ook een editeer en weergave formulier erbij. Dit is een standaard formulier die een nogal eenvoudige opmaak heeft. Soms wil je bepaalde zaken toevoegen of verbergen op dat formulier. Via InfoPath is dit mogelijk.

In dit voorbeeld heb ik een nieuwe app (lijst) gemaakt met contactpersonen. Deze lijst bevat reeds heel wat voorgedefiniëerde velden. Op mijn formulier wil ik maar een paar velden weergeven en dit in 2 kolommen.


Het editeren van je formulier start je door te klikken op het tabblad “lijst” en te kiezen voor: “editeer formulier” (met het InfoPath logo). Dit is enkel mogelijk via Internet Explorer.


Op dit moment wordt InfoPath opgestart. Het kan zijn dat je nog eerst even je logingegevens moet ingeven.


In InfoPath kan je je volledig uitleven bij het opmaken van je formulier. Na het opmaken moet je je formulier opnieuw publiceren naar je lijst:


Het resultaat van je opmaakacties zie je onmiddellijk op je formulier: