Multiselect velden in InfoPath

Bij het opmaken van een InfoPath lijst formulier kwam ik onlangs het volgende tegen:

Het formulier bevat een aantal lookup kolommen die meerdere waarden kunnen bevatten (multiselect). Deze kolommen waren als verplichte velden aangegeven op de SharePoint lijst. Bij het toevoegen van een nieuw item via het InfoPath formulier kreeg ik telkens onderstaande foutmelding:

“InfoPath cannot submit the form because it contains errors. Errors are marked with either a red asterisk (required fields) or a red, dashed border (invalid values)”

Bij nazicht bleken alle velden wel degelijk één of meerdere waardes te bevatten.

Wanneer ik verder zocht (via de error details) zag ik deze foutboodschap:

“Field or group: Value Error: Only positive integers allowed”

De oorzaak van dit probleem is de standaardwaarde die achter deze mulitselect kolommen steekt. In de achtergrond bestaat deze waarde uit een stuk XML code dat reeds een leeg element bevat. De oplossing van dit probleem is eenvoudig. Je moet enkel die standaardwaarde verwijderen. Je kan dit via “File” > “Form options” > Advanced > Edit default values en vink daar de waarde (value) af bij de multiselect kolommen.


Via google kwam ik op dit artikel die me deze oplossing aanreikte.