>#Sharepoint Url Shortener

>

Binnen onze organisatie werken we vaak met lijsten / enquêtes op sharepoint. De links die we daarvoor rondsturen zijn vaak heel lang en onleesbaar. Plak je deze links in e-mails dan bestaat de kans dat ze ergens halverwege worden afgebroken. Om dit op te lossen hebben ik (samen met m’n stagiair) een url shortener gemaakt. De url’s met bijhorende shortcode worden op hun beurt bijgehouden in een sharepoint lijst.

image

Sharepoint datastore

De sharepoint lijst bestaat uit een custom list met 2 kolommen: Title en Code. In het Title veld plaatsen we de Url, in het Code veld komt de random code die uniek is voor elke url.

image

Business Logic

image

De BL is heel eenvoudig. We moeten volgende zaken kunnen:

  • Een nieuwe url toevoegen en een code daarvoor krijgen
  • Wanneer je 2 keer dezelfde url wil verkorten moet je dezelfde code krijgen. Dus per url 1 item in de lijst.
  • Bij het toevoegen van een nieuwe url moet er een willekeurige code gegenereerd worden. Er moet gecontroleerd worden dat deze code nog niet bestaat in de lijst.
  • Je moet adhv een code de url kunnen opvragen.

Voor de dataclasses maken we gebruik van de ListManager die ik eerder al heb besproken.

Het toevoegen van een nieuwe url gaat op deze manier:

image

(volledige code kan je onderaan downloaden)

Via een website en een webservice kan met een url verkorten of een url ophalen adhv een code:

image