>Weergave van een enquête

> De standaard weergave van een enquête is nogal beperkt. Je kan niet onmiddellijk zien welke vragen (kolommen) er werden ingegeven. Je kan dit via een kleine omweg toch aanpassen. …

>Sharepoint Enquête opmaak

> Binnen sharepoint kan je een enquête opzetten om je gebruikers te bevragen. De opmaakt van zo’n enquêtepagina is nogal eenvoudig. Je kan deze pagina een iets andere look geven …