How to troubleshoot slow InfoPath form performance

Today I needed to solve some performance issues regarding a slow loading InfoPath form. The form was build on a SharePoint list that contained a lot of items (>5000) and 10 lookup columns. The form was loading real slow. I mean really slow. It took more than 6 minutes to display the form. I started […]

Set the height of an InfoPath field

SharePoint 2010 and InfoPath are good friends. You can use InfoPath to modify the display and input forms of a list. When you have a list with multiline text fields the input boxes get a default height of 100px. You can set the height in the properties window of the control in InfoPath. When you […]

SharePoint Starter Series: How to create a cascading dropdown list in InfoPath

One of the most common questions in SharePoint is how you can create a cascading dropdown list. There are a few ways to do this. You could use the excellent SPServices library and let that script handle it or in SharePoint 2010 you can use InfoPath. In SharePoint 2010 one of the new features are […]

>Infopath forumulier geen 2x indienen

> Binnen een documentbibliotheek hebben we een contenttype dat een infopath formulier is. De gebruikers kunnen een nieuw formulier aanmaken en dit vervolgens indienen. Het nieuwe document komt dat in de bibliotheek terecht met een random naam (een samenvoeging van een paar velden met een timestamp). Dit werkt perfect voor de eerste keer maar wanneer […]

>Sharepoint metadata in Word documenten: Het LookUp veld

> Wanneer je in sharepoint een documentbibliotheek maakt en je maakt een nieuw document in die bibliotheek dan wordt de metadata van die bibliotheek weergegeven in het word (of ander office) document. Wanneer je echter kolommen van het type LookUp in je lijst hebt dan stoot je op een probleem. De waarde van het lookup […]