>#Sharepoint FileUpload service

> Het is met de bestaande webservices uit SharePoint niet altijd even duidelijk hoe je een bestand kan uploaden naar een documentbibliotheek. Om dit proces wat te vereenvoudigen heb ik …

>#Sharepoint Url Shortener

> Binnen onze organisatie werken we vaak met lijsten / enquĂȘtes op sharepoint. De links die we daarvoor rondsturen zijn vaak heel lang en onleesbaar. Plak je deze links in …

>Upload file als attachment bij een listitem

> Wanneer je een client (of web) toepassing maakt die niet op de sharepoint server draait moet je de webservices gebruiken die in het sharepoint platform aanwezig zijn. Via de …

>Externe inschrijvingen op sharepoint

> Binnen onze organisatie worden op geregelde tijdstippen evenementen georganiseerd waarvoor men zich moet inschrijven. Voor elke van die evenementen wordt er telkens een mini-website aangemaakt (ASP.NET). Vroeger werden de …

>Sharepoint ListManager

> Binnen onze organisatie moeten we vaak op een snelle manier gegevens vanuit een externe applicatie (.net) wegschrijven naar een sharepoint lijst. Om het ontwikkelproces zo minimaal te houden heb …