>Toevoegen van een item met keuzeveld via webservices

> Ik heb al verschillende keren beschreven hoe je via de ingebouwde webservices acties kan doen op sharepoint lijsten. Wil je een item toevoegen dat een keuze kolom bevat dat multiselect is dan moet je rekening houden met een wat eigenaardige syntax: sb.AppendFormat("<Field Name=’ColumnChoiceMultiselect’>{0}</Field>", values); De parameter values is een string en de waarden van […]

>#Sharepoint FileUpload service

> Het is met de bestaande webservices uit SharePoint niet altijd even duidelijk hoe je een bestand kan uploaden naar een documentbibliotheek. Om dit proces wat te vereenvoudigen heb ik zelf een webservice opgezet dit dit werk doet. De FileUploadService draait op dezelfde server als de sharepoint applicatie en kan dus gebruik maken van het […]

>Externe inschrijvingen op sharepoint

> Binnen onze organisatie worden op geregelde tijdstippen evenementen georganiseerd waarvoor men zich moet inschrijven. Voor elke van die evenementen wordt er telkens een mini-website aangemaakt (ASP.NET). Vroeger werden de gegevens van de persoon die zich inschreef via mail verzonden naar één contactpersoon, in een latere fase werden de gegevens weggeschreven in een database. Hiervoor […]

>Sharepoint ListManager

> Binnen onze organisatie moeten we vaak op een snelle manier gegevens vanuit een externe applicatie (.net) wegschrijven naar een sharepoint lijst. Om het ontwikkelproces zo minimaal te houden heb ik een Sharepoint ListManager framework(je) geschreven: Het framework is eigenlijk een iets aangepaste versie van het webservice framework waar ik eerder al over schreef. Het […]