>HTML in een berekende kolom

> Soms wil je in een lijst een hyperlink weergeven in een berekende kolom. Voorbeeld wanneer je een alternatieve editpage wil of zo. Je kan dan gewoon de link samenstellen …

>Weergave van een enquête

> De standaard weergave van een enquête is nogal beperkt. Je kan niet onmiddellijk zien welke vragen (kolommen) er werden ingegeven. Je kan dit via een kleine omweg toch aanpassen. …