Push items to a list on another site

There are a lot of (complex) solutions out there to create a master calendar in SharePoint. Sometimes it is really simple. Take a look at this example: We have a …

>SharePoint for Power-users presentation

> Today I gave the following presentation for the Howest alumni, MCTKring. The session was hosted in The Studios, a nice location. Check it out! The presentation was about how …

>Auto archiving documents

> There are a lot of approaches to archive your documents in a document library. We use the following 2 solutions: 1. Archive to another document library In this solution …

Een verlofapplicatie zonder 1 regel code

Een uitdaging voor elke applicatieontwikkelaar: maak een applicatie waar personen een verlofaanvraag kunnen doen. Deze aanvraag moet worden goedgekeurd door hun verlofverantwoordelijke en hun saldo moet worden bijgehouden. Doe dit …

>Automatische reminder workflow

> Een tijdje geleden werd me gevraagd om een soort van uitleendienst op sharepoint te maken. Zoals steeds was het de bedoeling om zoveel mogelijk gebruik te maken van de …

>Bevestigingsmail via sharepoint designer

> In een eerdere post had ik het over hoe je externe inschrijvingen kan opslaan in een sharepoint lijst (via de sharepoint webservices). Je kan dit nog uitbreiden via sharepoint …