>That assembly does not allow partially trusted callers

>

Wanneer je zelf een webpart wil ontwikkelen kan je gebruik maken van SmartPart. Hiermee kan je uw webpart ontwikkelen als een webcontrol en deze via SmartPart implementeren in je sharepoint.

Als je dan werkt met eigen assemblies kan je onderstaande foutmelding tegenkomen:

That assembly does not allow partially trusted callers

Om dit aan te passen moet je in de web.config van je webapplicatie de onderstaande lijn in commentaar zetten:

<trust level="WSS_Minimal" originUrl="" />