>Toevoegen van een item met keuzeveld via webservices

>

Ik heb al verschillende keren beschreven hoe je via de ingebouwde webservices acties kan doen op sharepoint lijsten.

Wil je een item toevoegen dat een keuze kolom bevat dat multiselect is dan moet je rekening houden met een wat eigenaardige syntax:

sb.AppendFormat("<Field Name=’ColumnChoiceMultiselect’>{0}</Field>", values);

De parameter values is een string en de waarden van het keuzeveld zijn in onderstaande syntax opgemaakt:

;#choice1;#choice2;#