>Webparts toevoegen aan DispForm, EditForm of NewForm.aspx

>

Op een willekeurige andere pagina kan je via Site acties –> pagina bewerken een webpart gaan toevoegen in een bepaalde zone. Bij de pagina’s DispForm.aspx, EditForm.aspx en NewForm.aspx heb je deze menuoptie niet. Het is echter wel mogelijk om op deze pagina’s webparts toe te voegen.

Je kan hiervoor SharePoint Designer gebruiken of je kan het rechtstreeks in de browser op deze manier:

Achter de url zet je volgende querystring parameters:

&PageView=Shared&ToolPaneView=2

Nu kan je de webparts selecteren en toevoegen.