>Zoeken op content type

>

Het is duidelijk dat content types een heel belangrijke rol spelen in de implementatie van een sharepoint applicatie. Soms wil je zoek op alle items van een bepaald content type. Via de “advanced search” interface raak je er niet. Wel kan je volgende search syntax gebruiken:

https://server_name/searchcenter/Pages/results.aspx?k=contenttype:naamVanHetContentType